Vendeldagarna2019 i Uppåkra

Bilder från en fantastisk helg i i Uppåkra och Vendeltidsdagarna2019. 7 medlemmar deltog tillsammans med andra grupper som wulfheodenas, Uttarharjar, Saligastir, LaFara och Herulerna.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *